درباره نشان ها

نشان ها ابزاری برای مشخص کردن میزان اعتبار کاربران است.

اولین نشانی که هر کاربر دریافت میکند، نشان سطح اکانت یا LVL میباشد. این نشان با تایید ایمیل، موبایل و تکمیل اطلاعات پروفایل به یک سطح بالاتر میرود.

دیگر نشان ها نشان فروش (Sell) و خرید (Buy) میباشد.

با اولین خرید نشان سطح 1 خرید را دریافت میکنید و با اولین فروش، نشان سطح 1 فروش را.

و با رسیدن این ارقام به 10، 100، 1000، 10000 و ... به سطوح بعدی خواهید رسید.

بدین ترتیب فردی که نشان سطح 3 فروش دارد، یعنی بین 100 تا 999 فروش داشته.