بازی های فکری وآموزشی فقط برای کودکان و نوجوانان نیست.

بازی های فکری برای سنین مختلفی و حتی برای اهداف خاصی طراحی میشنود.

بعضی از بازی ها جنب آموزش ریاضی دارند بعضی های دیگه جنب استعداد یابی دارند.

حتی بعضی از بازی ها جنب درآمد زایی و غیره دارند؛ برای میزان اهمیت این مورد میتوان از بازی مافیا یاد کرد که  اصلیتی روسی دارد و اولین بار در سرویس اطلاعاتی روسیه ( کی جی بی ) متولد شد و جهت آموزش و تمرین ارتباط گیری و پیدا کردن فرد دروغگو است.

از این مطلب که بگذریم کودکان و نوجوانان علاقه شدید ذاتی به یادگیری و آموزش دارند البته بستگی به نوع و نحوه آموزش دارد که میزان جذابیت را مشخص میکند و یکی از بهترین روش های تدریس بر اساس بازی و  چالش های رقابتی و تشویقی است.

اگر معلم هستید یا مربی و یا فرزندی دارید میتوانید موضوعی که گفته شد را امروز به عنوان نمونه روی فرزند تان ، شاگردتان و یا متربی تان امتحان کنید و مطمئن باشید شاهد اتفاقات جدیدی خواهید بود.

برای بازی های فکری و آموزشی پارامترها و معیارهای مختلفی وجد دارد که هر کدام به نوبه خود داری اهمیت بسیار زیادی است.

به  عنوان مثال بازی که برای کودک 3 تا 6 سال طراحی شده مناسب پیرمرد 60 ساله نیست و همین طور بالعکس.

و یا بازی که برای آموزش ریاضی طراحی شده مناسب استفاده در جمع های خانوادگی نیست.

نمایش بیشتر